Uzależnienia

w Blog

Uzależnienie to stan pojawiający się jako rezultat regularnego przyjmowania substancji (np. narkotyki, alkohol, leki, nikotyna) albo podejmowania czynności (hazard, seks, gry komputerowe). W początkowym etapie dają one przyjemność, ale z czasem stają się przymusem, który negatywnie oddziałuje na życie codzienne, w wyniku czego osoba uzależniona traci kontrolę nad swoim zachowaniem. Kto jest zagrożony uzależnieniem? Teoretycznie każdy, lecz istnieją pewne cechy, które to predysponują. Szczególnie narażone są osoby, które nie są odporne na trudne emocje, wahania nastroju, cierpienie, nudę, monotonię, frustrację; mają trudności z kontrolą zachowań i odraczaniem gratyfikacji; nie umieją lub nie wiedzą, jak radzić sobie z problemami i pokonywać trudności; są bezrefleksyjne i impulsywne; prezentują zwiększona potrzebę stymulacji i pobudzenia; są skupione na teraźniejszości i na zaspokajaniu aktualnych potrzeb.

 

 

Objawy uzależnienia

Z uzależnieniem mamy do czynienia, wówczas, gdy w ciągu ostatniego roku występowały, co najmniej trzy z opisanych poniżej objawów:

  • Głód alkoholowy/narkotykowy/hazardowy itp. Jest to silne pragnienie lub przymus zażycia substancji lub wykonania zachowania.
  • Utrata kontroli nad piciem/braniem/graniem. Upośledzona zdolność do kontrolowania zachowań związanych z używaniem substancji (np. trudność w unikaniu rozpoczęcia zażywania substancji, trudność w zakończeniu zażywania substancji do wcześniej założonego poziomu, nieskuteczne wysiłki zmierzające do zmniejszenia lub kontrolowania zażywania substancji)
  • Zespół odstawienia alkoholu/narkotyków/hazardu (tzw. „kac, zjazd, zejście” itp.). Fizjologiczne objawy zespołu odstawienia, gdy zażywanie substancji lub zachowanie jest ograniczane lub przerywane albo używanie substancji lub jej zamienników w celu złagodzenia nieprzyjemnych objawów odstawienia, uwolnienia się od nich lub uniknięcia ich.
  • Zmiana tolerancji na alkohol/narkotyki/grę. Zmieniona, najczęściej zwiększona tolerancja substancji. Ta sama dawka nie przynosi oczekiwanego efektu, występuje potrzeba przyjęcia większej dawki dla wywołania oczekiwanego efektu.
  • Utrata zainteresowań nie związanych z piciem alkoholu/zażywaniem narkotyków/graniem. Z powodu zażywania substancji lub zachowań występuje narastające zaniedbywanie innych źródeł przyjemności lub zainteresowań, zwiększona ilość czasu przeznaczonego na zdobywanie substancji, zażywanie jej lub dochodzenie do siebie po jej zażyciu.
  • Picie alkoholu/zażywanie narkotyków/granie pomimo szkód. Uporczywe zażywanie substancji lub zachowania pomimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych skutków jej przyjmowania.

Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień składa się z:

Detoksykacji - leczenia farmakologicznego zespołu odstawienia substancji, czyli przerwania ciągu picia/zażywania.

Psychoterapii – na proces składa się diagnoza, fazy, mechanizmy uzależnienia, destrukcja w uzależnieniu, bezsilność, zapobieganie nawrotom.