Depresja przyczyny

w Blog

Depresja ma swoje przyczyny, jednak większość osób nadal bardziej skupia się na leczeniu objawów depresji niż na poszukiwaniu jej przyczyn. Jednak w miarę rozwoju nauki, poznajemy co raz więcej możliwych przyczyn depresji. Chociaż depresja w dalszym ciągu jest jednym z wiodących zaburzeń psychicznych na świecie, jej przyczyny wciąż pozostają niejasne. Najczęściej mówi się jednak o genezie polietiologicznej depresji, na którą mogą składać się czynniki: genetyczne, biochemiczne, hormonalne, sezonowe, sytuacyjne.

Aby poznać najnowsze odkrycia w temacie depresji, dokonaliśmy przeglądu badań naukowych z całego świata. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Przyczyny depresji

Mózg i stres, a depresja

Niedawne badania wykazały, że osoby dotknięte zaburzeniami depresyjnymi mają większy obszar podwzgórza w mózgu w porównaniu z osobami zdrowymi. To może wyjaśnić, dlaczego wielu cierpiących na depresję wykazuje zwiększony poziom hormonu stresu - kortyzolu i bardzo często cierpią z powodu okresów wzmożonego napięcia. W poszukiwaniu przyczyn leżących u podstaw tego rozległego zaburzenia, naukowcy doszli do wniosku, że może to wynikać z predyspozycji połączonej z indywidualnymi czynnikami stresu środowiskowego. Jak wiadomo, osoby bardziej predysponowane do depresji wykazują rozregulowanie systemu odpowiedzi na stres endogenny, znanego również jako oś podwzgórze – przysadka - nadnercza (oś HPA), która jest zwykle aktywowana, gdy mamy do czynienia ze stresem. Ta odpowiedź zwiększa ilość kortyzolu, dostarczając organizmowi więcej energii w obliczu potencjalnego zagrożenia lub wyzwania. Po zakończeniu trudnej sytuacji kilka mechanizmów kontrolnych w osi HPA zwykle zapewnia przywrócenie systemu do stanu równowagi. U osób cierpiących na zaburzenia depresyjne lub u których występują większe predyspozycje, nie ma to miejsca. Zamiast tego, nieprawidłowe działanie mechanizmu sprzężenia zwrotnego powoduje reakcję na stres, nawet gdy nie ma widocznej sytuacji stresowej. Do tej pory podstawowa przyczyna aktywowania tego systemu nadpobudliwości hiperaktywnej i rola podwzgórza jako jego ogólnej jednostki kontrolnej pozostawała niejasna. Te zależności zostały odkryte przy użyciu skanera MES o wysokiej rozdzielczości 7-Tesla. Nasilenie zaburzeń mierzono za pomocą wystandaryzowanych kwestionariuszy i wywiadów.

Przewlekły stres, a depresja

Zespół badawczy z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie stwierdził, że zmiany w jednym typie komórki mózgowej zwane mikroglejem, wskazują na objawy depresyjne wywołane przez ekspozycję na chroniczny stres. Mikroglej stanowi około 10 procent komórek mózgowych i reprezentuje układ odpornościowy w mózgu. Jest on również zaangażowany w procesy fizjologiczne, które nie mają nic wspólnego z infekcją lub urazem - na przykład reakcja organizmu na stres. Izraelscy naukowcy byli w stanie wykazać w badaniach na zwierzętach, że zaburzenia komórek mikrogleju odgrywają ważną rolę w powodowaniu psychopatologii w ogóle, a depresji w szczególności.

Wstrząs mózgu, a depresja

Według Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób w USA, każdego roku dochodzi od 1,6 do 3,8 miliona wstrząsów mózgu wynikających z uprawiania sportu, czyli średnio co 21 sekund występuje u kogoś łagodne uszkodzenie mózgu. W wyniku tej wiedzy w Journal of Adolescent Health przeprowadzono badania, po których wykazano, że nastolatki z historią wstrząsu mózgu są trzy razy bardziej narażone na depresję. Badacze ocenili dane 36 tys. nastolatków, z których 2,7% miało wstrząs mózgu, a 3,4% - depresję.

Trudne dzieciństwo, a depresja

Czy istnieje związek między trudnym dzieciństwem, a depresją? Nowe badanie dotyczące przeciwności losu dzieci przeprowadzone w University of Texas w El Paso School of Nursing wykazało, że studenci szkół pielęgniarskich, którzy byli narażeni na większą liczbę niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa takich jak maltretowanie, zaniedbanie lub dysfunkcja rodziny, napotykali wyższe poziomy wypalenia i depresji. W badaniu przeprowadzonym jesienią 2016 roku oraz wiosną i latem 2017 roku, wzięło udział ponad 200 studentów, którzy zapisali się na pierwszy semestr studiów wyższych w programie Bachelor of Science in Nursing. Udowodniono związek między trudnym dzieciństwem, a negatywnym i trwałym wpływem na zdrowie fizyczne i psychiczne u dorosłych w postaci większej podatności na depresję.

Brak aktywności, a depresja

Canadian Journal of Cardiology opublikował raport pokazujący, że osoby nieaktywne po przeprowadzonej operacji kardiochirurgicznej miały nawet o 40 procent większe ryzyko depresji. Naukowcy zalecają, aby lekarze badali pacjentów z depresją również pod kątem poziomu aktywności fizycznej, czyli pacjenci depresyjni powinni pozostać aktywni fizycznie jak najdłużej.

Wirusy, a depresja

Czy wirusy mogą wywoływać zaburzenia psychiczne? Nowe badanie sugeruje, że tak. Wykazano, że niektóre zaburzenia współwystępują z wysokim wskaźnikiem zakażenia określonego wirusa opryszczki. Komórki Purkinjego (Purkinje neurons) są centralną częścią ludzkiego móżdżku, części mózgu, która odgrywa ważną rolę w precyzyjnej kontroli motorycznej mięśni, utrzymywania równowagi i postawy, ale także mającej wpływ na emocje, percepcję, pamięć i język. Naukowcy z Instytutu Wirusologii i Immunobiologii Uniwersytetu w Würzburgu i ich amerykańscy koledzy dokonali zaskakującego odkrycia w tych komórkach nerwowych. Po raz pierwszy odkryto wysoką częstość infekcji neuronów Purkinjego ludzkim wirusem herpeswirusa HHV-6 u pacjentów z zaburzeniem dwubiegunowym i ciężką depresją.

Stan zapalny w mózgu, a depresja

Od dawna wiadomo, że czynniki dziedziczne zwiększają ryzyko wystąpienia kilku rodzajów zaburzeń psychicznych, w tym choroby afektywnej dwubiegunowej, ciężkiej depresji i schizofrenii. Jednak badacze z Stanley Medical Research Institute w USA, mają silne dowody na to, że wirusy typu HHV-6 są zdolne do infekowania neuronów i prawdopodobnie powodują zaburzenia poznawcze prowadzące do zaburzeń nastroju. Wg nich patogeny mogą zakłócać neurorozwój i wpłwać na układ odpornościowy już w kluczowych etapach jego rozwoju. Dzieci zarażone w młodym wieku zazwyczaj odzyskują zdrowie bez późniejszych powikłań, jednak wirusy pozostają uśpione (utajone) w różnych narządach i tkankach, głównie w ośrodkowym układzie nerwowym i gruczołach ślinowych, w wyniku tego mogą być reaktywowane w pewnych okolicznościach, nawet po latach. Badacze przypuszczają, że choroba Alzheimera może być również spowodowana przez ludzki Herpeswirus 6A.

Podsumowanie

Wnioski z badań potwierdzają wieloczynnikowość występowania depresji. Musimy jednak uważać, aby nie zredukować wszystkich rodzajów depresji do czysto biologicznych powodów. Ludzie mogą mieć zdrowy organizm, ale nadal muszą pracować nad lepszą komunikacją ze współmałżonkiem, współpracownikami czy dziećmi. Powinni umieć zachować równowagę pomiędzy obowiązkami zawodowymi, napadami złości czy stresu, a znajdowaniem czasu dla siebie i przyjaciół. Jeżeli równowaga nie zostanie zachowana – czynniki psychosomatyczne będą zwiększać ryzyko wystąpienia depresji.