Leczenie PTSD

Leczenie PTSD - zmagasz się z zespołem stresu pourazowego (PTSD)? Masz za sobą trudne doświadczenia? Napad, gwałt, przemoc, porwanie, śmierć bliskiej osoby? A może po misji wojskowej nie umiesz wrócić do rzeczywistości? Jedno jest pewne leczenie PTSD jest nie tylko możliwe, ale przynosi poprawę jakości życia chorej osoby.

Objawy PTSD

Zespół stresu pourazowego objawia się wracającym doświadczeniem traumatycznej sytuacji w postaci wspomnień czy koszmarów sennych. Zazwyczaj osoba chora unika miejsc czy osób, które wywołują w niej ponowne przeżywanie tamtej przykrej sytuacji. Osoba cierpiąca na PTSD doświadcza także objawów fizycznych, tj. zaburzenia snu, nadpobudliowość, wahania nastroju, drażliwość, napady lęku, złości, gniewu, zaburzenia zapamiętywania czy problem z koncentracją na wykonywanej czynności. Te objawy pojawiają się w granicach od miesiąca do trzech miesięcy od dnia zaistnienia traumatycznego doświadczenia.  

Leczenie PTSD    

Najskuteczniejsze leczenie PTSD to połączenie leczenia farmakologicznego i psychoterapii. Farmakologia zespołu stresu pourazowego opiera się na lekach antydepresyjnych, a w szczególności inhibitorach zwrotnego wychwytu serotoniny, ale także benzodiazepinach i neuroleptykach. Psychoterapia zazwyczaj opiera się na nurcie poznawczo-behawioralnym, która obejmuje od 8 do 12 sesji po godzinę lub dwie godziny, raz na tydzień lub co dwa tygodnie. Pomiędzy spotkaniami pacjent ma do zrobienia jakąś pracę domową. Pierwsza sesja polega na wywiadzie z pacjentem i pozyskaniem jak największej ilości informacji o jego stanie zdrowia, sytuacji rodzinnej czy zawodowej. Kolejne sesje służą zrozumieniu przez chorą osobę relacji między emocjami a jej zachowaniem. Skuteczność psychoterapii zależna jest w głównej mierze od chęci pacjenta. Niekiedy stosuje się także przywoływanie wspomnień o traumie pod okiem specjalisty. W leczeniu PTSD stosuje się także aromaterapię czy wysiłek fizyczny.  

Leczenie PTSD to złożony proces, ale przy odpowiedniej motywacji pacjenta jest wysoce skuteczny. Pozwala on na odzyskanie spokoju i optymizmu!