Terapia indywidualna

Po okresie leczenia trwającego 4 tygodnie możliwy jest tryb indywidualny w ramach terapii podtrzymującej. Jednogodzinne sesje ustalane indywidualnie z wybranym psychoterapeutą 1 raz w tygodniu mają na celu dokończenie procesu terapeutycznego.