Terapia indywidualna

Po okresie leczenia trwającego od 4 do 8 tygodni możliwy jest tryb indywidualny w ramach terapii podtrzymującej. Jednogodzinne sesje ustalane indywidualnie z wybranym psychoterapeutą 1 raz w tygodniu mają na celu dokończenie procesu terapeutycznego.