Terapia zaburzeń psychicznych tj. depresji, nerwicy, CHAD, PTSD, OCD itp. prowadzona w naszym ośrodku pozwala na pełne skupienie się na leczeniu i pozostawienie trudów dnia codziennego na dalszym planie. Umożliwienie koncentracji na własnym zdrowiu i potrzebach jest niezwykle korzystne z punktu widzenia czasu trwania i efektywności prowadzonych działań terapeutycznych.

Wyróżnia nas kompleksowe podejście do każdego z pacjentów. Metody leczenia depresji, nerwicy, CHAD, PTSD, OCD itp. dobierane są indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i dokładnej historii jednostki. Dbamy o to, by podejmowane działania uzupełniały się zarówno w aspekcie pracy nad zdrowiem psychicznym, jak i fizycznym. Opierając się na najnowszych badaniach, wiemy, że poszczególne parametry fizyczne nie pozostają bez znaczenia dla ogólnego samopoczucia i dobrostanu psychicznego. To dlatego osoby będące pod naszą opieką korzystają z konsultacji szerokiego grona współpracujących ze sobą specjalistów. Skuteczność stosowanych przez nas metod została potwierdzona zarówno przez ośrodki naukowe, jak i szerokie grono pacjentów, którzy na nowo odkryli radość życia. Dołożymy wszelkich starań by razem z Tobą przetrwać najcięższe momenty. W trakcie pobytu skorzystasz z następujących działań obejmujących leczenie depresji, nerwicy, CHAD, PTSD, OCD:

Badania analityczne

Już od dłuższego czasu wiadomo, że zachwianie równowagi hormonalnej w sposób bezpośredni odbija się zarówno na ilości energii na co dzień, jak i procesach odczuwania i regulowania emocji. Niestety, niejednokrotnie pomija się etap analizy wyników badań krwi i natychmiastowo przechodzi do terapii, co często kończy się działaniem na oślep. Zaburzenia hormonalne mogą nie tylko wpływać na rozwój problemów psychicznych lub ich nasilenie, ale także imitować pewne dolegliwości charakterystyczne przede wszystkim dla chorób afektywnych. W celu jak najdokładniejszego określenia przyczyny problemu wykonujemy badania skupiające się na:

- Osi podwzgórze – przysadka – tarczyca, a w szczególności tarczycy – poziom TSH, T3 i T4 wpływa na zmianę aktywności receptorów serotoninowych, na które zwraca się szczególną uwagę podczas leczenia depresji. Nie pozostaje obojętny także dla działania szlaku noradrenergicznego. Z tego względu, informacje obejmujące zarówno aktualny stan tarczycy, jak i ewentualne leczenie niedoczynności bądź nadczynności tarczycy w przeszłości, będą miały wpływ na dalsze postępowanie. Co ciekawe, badania wskazały, że leczenie depresji połączone z działaniami ukierunkowanymi na tarczycę może przynosić lepsze efekty niż stosowanie klasycznej farmakoterapii bez jej wzbogacania.

- Osi nadnercza – przysadka – podwzgórze – tu punktem szczególnej uwagi jest kortyzol będący charakterystyczną odpowiedzią na silny, przeciągający się stres. Długotrwałe utrzymywanie się takiego stanu powoduje spadek wydolności organizmu oraz problemy w życiu codziennym związane zarówno ze sferą psychiczną, jak i fizyczną.

- A także innych gruczołach wewnątrzwydzielniczych regulujących pracę całego ciała.

Konsultacje psychiatryczne i endokrynologiczne

Wciąż niedoceniana i rzadko spotykana współpraca endokrynologa z psychiatrą może okazać się kluczowa dla doboru odpowiedniej formy leczenia. Początkowa analiza zebranych badań krwi skupia się na odróżnieniu zaburzeń psychicznych od problemów stricte endokrynologicznych. W późniejszych etapach psychiatra działający razem z endokrynologiem ma szansę na dobór odpowiedniej farmakoterapii dobranej do potrzeb pacjenta np. u osób borykających się z problemami z tarczycą, u których wspomagająco stosuje się środki z tyroksyną.

Farmakoterapia

W ośrodku korzystamy wyłącznie z leków o potwierdzonej skuteczności. Sięgamy po środki nowej generacji, które pozwalają na zminimalizowanie występowania skutków ubocznych. Wprowadzenie leczenia farmakologicznego powiązane jest z analizą pozostałych leków przyjmowanych stale przez każdą z osób. Przemyślane działanie połączone ze stałą opieką obejmującą monitorowanie rezultatów, dobór dawek oraz ewentualną zmianę stosowanych środków, pozwala na maksymalizowanie skuteczności podejmowanych działań.

Psychoterapia

Spotkania terapeutyczne mają na celu zgłębienie siebie, poznanie przyczyn problemów oraz wypracowanie zmiany, która będzie korzystna z punktu widzenia dalszego życia. Istotę terapii stanowi relacja terapeutyczna oparta na wzajemnym zaufaniu i szczerości. Właśnie z tego względu dokładamy wszelkich starań by każda osoba pracowała z terapeutą, z którym odnajdzie wspólny język. Jednak skuteczność odbywających się regularnie spotkań będzie w znacznym stopniu zależna od indywidualnej motywacji i zaangażowania w proces, które może być zróżnicowane wśród pacjentów. Wykwalifikowani terapeuci, specjalizujący się w poszczególnych nurtach psychoterapeutycznych, opracowują plan działania w sposób indywidualny. Dzięki temu w najbardziej trafny sposób odpowiadają na wszelkie potrzeby. Ośrodek prowadzi zarówno terapię indywidualną, jak i grupową w następujących nurtach: - Poznawczo – behawioralnym – jest to jedna z najczęściej wybieranych metod opierająca się m.in. na założeniach warunkowania klasycznego i instrumentalnego. Zakłada, że poszczególne zachowania stanowią wyuczoną reakcję na podane bodźce. Praca w tym nurcie skupia się na zauważeniu takich połączeń, poznaniu ich i świadomej zmianie własnych reakcji. Terapia poznawczo – behawioralna pozwala w inny sposób spojrzeć na otaczający nas świat i porzucić wypracowane w trakcie życia, szkodliwe schematy. Uczy świeżego podejścia i dopuszczania wieloznaczności poszczególnych reakcji organizmu. Jest szeroko stosowana przy leczeniu fobii, depresji, zaburzeń odżywiania oraz wielu innych.

- Psychodynamicznym – druga z najbardziej popularnych forma psychoterapii, która zawiera w sobie założenia nakreślone przez Freunda. Zakłada, że za widocznym z zewnątrz działaniem stoją ukryte mechanizmy tkwiące w nieświadomości, będące dla nas niedostępne. Istotny aspekt stanowią pragnienia i dążenia, a także wewnętrzne konflikty pozostające dotychczas nierozwiązane. W trakcie kontaktu terapeutycznego, pacjent w dowolny dla siebie sposób podąża za wspomnieniami zapisanymi w życiorysie. Celem terapeuty jest całkowita akceptacja jego fantazji, uczuć, skojarzeń, dzięki którym nie wprost docieka istoty aktualnego dyskomfortu. Sesje w znacznym stopniu opierają się o ponowne przepracowanie trudnych przeżyć, bliskich relacji (głównie z rodzicami), a także aspektów wzbudzających silne emocje. Tworzona podczas spotkań więź pozwala na ponowne przeżycie wydarzeń, odrzucenie nieadaptacyjnych wzorców reakcji oraz zastąpienie ich nowymi zachowaniami. Pacjent ma także szansę na rozpoznanie własnych mechanizmów obronnych i zaobserwowanie prawidłowości w swoich działaniach na przestrzeni życia.

- Systemowym – ujęcie systemowe zakłada, że rozpatrywanie wydarzeń w modelu przyczynowo – skutkowym jest zbyt wąskie. Człowiek żyje w otoczeniu, na które oddziałuje. Nie jest to jednak jednostronna reakcja. Każde zdarzenie pociąga kolejne, z kolei to ma wpływ na jeszcze inne. Terapia systemowa szczególnie często stosowana jest w sytuacjach konfliktowych, kryzysowych, w rodzinach. Mogą w niej uczestniczyć zarówno małżonkowie, jak i dzieci, a także wszyscy domownicy. Praca nie zakłada poszukiwania winnych, a poprawę komunikacji oraz poprawne wyznaczanie granic.

- Egzystencjalnym – terapia egzystencjalna w znacznym stopniu odwołuje się do filozofii. Nader często stosowana jest w sytuacjach kryzysowych, gdy pacjentowi towarzyszy bezsens życia. Polega na wspomaganiu poszukiwania celu i odnalezieniu swojego prawdziwego Ja. Kładzie nacisk na zrozumienie i akceptację tego, że poszczególne wydarzenia są niezmienne i konieczne. Dąży do wiązania cierpienia i porażek z wysiłkiem wkładanym w większe przedsięwzięcie. Jej celem jest wypracowanie adaptacyjnego dla pacjenta podejścia do trudności, które go spotykają, co odbywa się w emocjonalnej atmosferze opartej na pozytywnym nastawieniu do wszelkich przeżyć.

- Integracyjnym – jak sama nazwa wskazuje, nurt ten czerpie z poprzednich technik. Wykorzystuje poszczególne elementy, które są najlepiej dopasowane do aktualnej sytuacji i potrzeb. Terapia prowadzona w nurcie integracyjnym pozwala terapeucie na dużą elastyczność w doborze działań.

Warto zaznaczyć, że każda z prowadzonych przez specjalistów terapii charakteryzuje się zbliżoną skutecznością. Nie ma nurtów lepszych i gorszych. Dobór nurtu jest więc uzależniony od indywidualnego stanowiska i aktualnych potrzeb pacjenta i pozwala skupić się na najbardziej istotnych aspektach życia.

Światłoterapia

Pojawienie się depresji sezonowej w okresach zmniejszonej dostępności światła potwierdza jego wpływ na samopoczucie. Stan pacjentów podatnych na tę formę depresji pogarsza się z nadejściem jesieni i zimy, zaś wiosną i latem ulega poprawie. Ciekawostką jest fakt, że naświetlanie lampą antydepresyjną, jaką dysponujemy w ośrodku, w znaczącym stopniu poprawia samopoczucie. Liczne badania naukowe dowiodły, że poprawa uzależniona jest od ogólnej dostępności światła, w którym zawierają się zarówno naturalne promienie słoneczne, jak i wiązki wykorzystywane w specjalistycznym sprzęcie medycznym. Fototerapia jest nowoczesną, bardzo skuteczną metodą, która pozwala zminimalizować użycie środków farmaceutycznych u osób dotkniętych depresją sezonową. Regularne sesje pozwalają unormować rytm okołodobowy, ułatwiają zasypianie, a także korzystnie wpływają na produkcję serotoniny w obszarach mózgu.

Odbudowa mikroflory jelitowej przy pomocy diety

Już od dłuższego czasu jelita są jednym z głównych punktów badań naukowych. Przez wiele lat uznawane były jedynie za miejsce wchłaniania składników odżywczych, którego stan nie ma większego wpływu na pozostałe aspekty funkcjonowania organizmu. Tymczasem okazało się, że mikroflora jelit odgrywa bardzo istotną rolę z punktu widzenia działania układu odpornościowego. To jednak nie wszystko. Kolejne eksperymenty doprowadziły naukowców do powiązania stanu jelit ze stanami depresyjnymi. Nauka zwana psychoneuroimmunologią kazała zwrócić uwagę na zaniedbania żywieniowe i tryb życia, które bezpośrednio wyniszczają mikroflorę jelit. Każda z osób przebywających w ośrodku otrzymuje posiłki bogate w korzystne dla funkcjonowania jelit bakterie oraz probiotyki, które szybko i skutecznie są w stanie zniwelować skutki stresu, używek i szybkiego jedzenia zawierającego nikłe ilości witamin i minerałów.

Dobry stan jelit ma tak duże znaczenie z uwagi na fakt, że aż 90 % serotoniny produkowanej z udziałem tryptofanu pochodzi właśnie z tej części układu pokarmowego. Jest to znaczna ilość neuroprzekaźnika, którego brak powoduje m.in. stany depresyjne.

Fitness

W ciągłym biegu zdajemy się zapominać, że wspólna aktywność fizyczna przynosi uciechę nie tylko dla ciała, ale i dla ducha. Umiarkowany wysiłek fizyczny wywołuje bowiem produkcję endorfin, a także stymuluje wytwarzanie serotoniny i dopaminy, które razem tworzą mieszankę hormonów szczęścia. Pacjenci przebywający w ośrodku mają szansę skorzystać z zajęć rekreacyjnych, na które wreszcie mają czas. Przebywanie w grupie oraz wspólna rozrywka korzystnie wpływają zarówno na samopoczucie, jak i rozbudowę poszczególnych relacji. Warto zaznaczyć, że prowadzone zajęcia mają luźny charakter i przebiegają w przyjemnej, przyjacielskiej atmosferze.

Wykorzystywanie zróżnicowanych metod leczenia pozwala nam na kompleksowe podejście do problematyki zaburzeń psychicznych. Dobrze zaplanowany czas pacjentów, ciekawe zajęcia oraz indywidualne podejście są kluczem do szybkiego powrotu do zdrowia oraz utrzymania przyjemnej atmosfery w otoczonym zielenią zaciszu.