Leczenie uzależnień i depresji

Leczenie uzależnień i depresji w naszym ośrodku pozwala na pełne skupienie się na sobie i pozostawienie problemów dnia codziennego na dalszym planie. Koncentracja na pacjencie jest niezwykle korzystna z punktu widzenia efektywności prowadzonego leczenia. dlatego spośród innych prywatnych ośrodków terapii wyróżnia nas kompleksowe podejście do każdego z pacjentów. Metody leczenia dobierane są indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i dokładnej historii osoby. Dbamy o to, aby podejmowane działania lekarza i terapeutów uzupełniały się zarówno w aspekcie pracy nad zdrowiem psychicznym, jak i fizycznym.

Opierając się na najnowszych badaniach naukowych, wiemy, że poszczególne parametry fizyczne nie pozostają bez znaczenia dla ogólnego samopoczucia i dobrostanu psychicznego. To dlatego osoby będące pod naszą opieką korzystają z badań analitycznych oraz konsultacji szerokiego grona współpracujących ze sobą specjalistów: psychoterapeutów, psychologów, lekarzy. Skuteczność stosowanych przez nas metod została potwierdzona przez szerokie grono pacjentów, którzy dzięki terapii w naszym ośrodku zaczęli żyć „na trzeźwo” i na nowo odkryli radość życia.

Od czego zacząć leczenie?

W sytuacji, gdy osoba podejrzewana o nadużywanie alkoholu czy innych substancji nie ma wydanego sądowego zobowiązania do leczenia tzw. „nakazu sądowego”, to musi sama zgodzić się do ośrodka. Leczenie uzależnienia może podjąć wg własnego uznania w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym w dowolnym ośrodku terapii.

Jednak, co robić, gdy osoba nie chce się leczyć? Należy ją do tego zmusić lub namówić.

Przymusowe leczenie

Leczenie odwykowe przymusowe jest konieczne, gdy osoba jest w oporze i nie chce go podjąć. W tym celu rodzina lub sąsiedzi mogą wystąpić do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wnioskiem o tzw. „przymusowe leczenie”. Niestety nie funkcjonują jeszcze w Polsce komisje problemów narkotykowych lub hazardowych, ale z tymi problemami również można się do Komisji alkoholowej zgłaszać. Procedura może potrwać parę miesięcy, dlatego nie należy ze zgłoszeniem zwlekać. Miejska lub Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w zależności od miejsca zamieszkania lub zameldowania osoby) najpierw wzywa świadków oraz osobę nadużywającą na przesłuchanie. Następnie zebrane dokumenty przesyła do sądu, który przez biegłego sądowego psychiatrę lub psychologa bada osobę celem zdiagnozowania. Jeżeli biegli stwierdzą alkoholizm, narkomanię lub patologiczny hazard, to sąd wydaje tzw. „nakaz leczenia”, określa tryb leczenia lub placówkę oraz termin. W sytuacji, gdy osoba nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na leczenie, rodzina lub sąsiedzi mogą zgłosić ten fakt na Policji celem doprowadzenia osoby siłą do ośrodka leczenia.

Jak zmusić do leczenia?

Ważnym elementem jest motywacja do zmiany zachowań związanych z piciem, zażywaniem lub graniem. Jest to szczególnie ważne na początku terapii, ale także w trakcie leczenia, ponieważ pacjenci są często rozdarci między pragnieniem zmiany a pragnieniem kontynuowania picia, brania, grania. Ponadto mogą wystąpić powtarzające się kryzysy i niewielkie lub poważne zmiany zdania, które wymagają ponownego zmotywowania osoby do leczenia. W tym celu tak zwany dialog motywacyjny jest często stosowany w terapii. Terapeuci pracujący w naszym ośrodku prowadzą wstępne konsultacje motywujące do leczenia.

Co, jeżeli osoba ma uzależnienie i np. depresję lub nerwicę jednocześnie?

W ramach pobytu w sytuacji tzw. podwójnej diagnozy, czyli gdy równolegle do uzależnienia występują inne zaburzenia psychiczne takie jak depresja, nerwica, PTSD, ChAD itp. to są one leczone jednocześnie. Są one często czynnikami, które wywołały problematyczne picie alkoholu lub zażywanie narkotyków lub też powstały w ich rezultacie, dlatego jednoczesne leczenie ich zwiększa skuteczność terapii.

Leczenie uzależnienia przy pomocy psychoterapii

Spotkania terapeutyczne mają na celu zgłębienie siebie, poznanie przyczyn problemów oraz wypracowanie zmiany, która będzie korzystna i trwała z punktu widzenia dalszego życia. Istotę terapii stanowi relacja terapeutyczna oparta na wzajemnym zaufaniu i szczerości. Właśnie z tego względu dokładamy wszelkich starań by każda osoba pracowała z terapeutą, z którym odnajdzie wspólny język. Jednak skuteczność odbywających się regularnie spotkań będzie w znacznym stopniu zależna od indywidualnej motywacji i zaangażowania w proces, które mogą być zróżnicowane wśród poszczególnych pacjentów. Wykwalifikowani terapeuci, specjalizujący się w poszczególnych nurtach psychoterapeutycznych, opracowują plan działania w sposób indywidualny. Dzięki temu w najbardziej trafny sposób odpowiadają na wszelkie potrzeby.

Nasz ośrodek leczenia depresji prowadzi zarówno terapię grupową jak i indywidualną

Uzależnienie jest chorobą duszy, ciała i emocji, zatem duszę i emocje leczymy psychoterapią (psyche z łaciny znaczy dusza, a therapeo z greckiego - opiekować się) i o tym można przeczytać więcej w zakładce terapia, natomiast ciało – ponieważ składa się z chemii - to leczymy je przy pomocy badań analitycznych i farmakologii.

Leczenie uzależnień przy pomocy farmakologii

Ponieważ substancje chemiczne takie jak alkohol czy narkotyki powodują silną zależność fizyczną, to nie da się ich bezpiecznie odstawić bez zastosowania specjalnych leków. Leki przeciwpadaczkowe, przeciwdrgawkowe i neuroleptyki odgrywają ważną rolę w umiarkowanych lub ciężkich objawach abstynencyjnych i pozwalają zmniejszyć ryzyko padaczki lub majaczenia (delirium tremens). Ponadto benzodiazepiny (lub inne leki uspokajające) mogą być na krótko stosowane w celu złagodzenia objawów psychicznych odstawienia, a w dłuższym terminie stosuje się antydepresanty, aby pomóc organizmowi szybciej przywrócić równowagę biochemiczną w mózgu i uniknąć depresji. W leczeniu czasami podaje się także leki na głód alkoholowy / narkotykowy. Obejmują one w szczególności akamprozat i naltrekson, których skuteczność wykazano w badaniach naukowych i które z powodzeniem od wielu lat stosuje się w Europie i USA jako wsparcie w leczeniu.

W naszym ośrodku korzystamy wyłącznie z leków o potwierdzonej skuteczności. Sięgamy po środki nowej generacji, które pozwalają na zminimalizowanie występowania skutków ubocznych. Wprowadzenie leczenia farmakologicznego powiązane jest z analizą pozostałych leków przyjmowanych stale przez każdą z osób. Przemyślane działanie połączone ze stałą opieką obejmującą monitorowanie rezultatów, dobór dawek oraz ewentualną zmianę stosowanych środków, pozwala na maksymalizowanie skuteczności podejmowanych działań.

Leczenie depresji

Depresja to choroba polietiologiczna tj. wieloczynnikowa, dlatego leczenie depresji powinno rozpocząć się od dogłębnej diagnostyki i na jej bazie opierać się na połączeniu kilku metod celem zwiększenia skuteczności leczenia, czyli np. farmakoterapii i psychoterapii. Niestety obecnie tradycyjne leczenie depresji opiera się wyłącznie na wizycie u psychiatry i przyjmowaniu antydepresantów z grupy SSRI, co niestety często okazuje się zupełnie nieskuteczne, dlaczego tak jest?

Dlaczego tradycyjne leczenie depresji jest nieskuteczne?

Klasyczne leczenie depresji samymi antydepresantami mającymi na celu podnieść poziom serotoniny w organizmie bywa nieefektywne, ponieważ depresja jako choroba wieloczynnikowa, nie zawsze ma swoje źródło w niedoborze serotoniny. Gdy ordynowanie przez lekarzy psychiatrów osobie z depresją wyłącznie leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI bywa nieskuteczne, nazywa się ją przez nich depresją lekooporną i rozkłada ręce w geście zrezygnowania. Niestety obecnie co raz częściej leczenie lekami przeciwdepresyjnymi okazuje się nieskuteczne. Aby się przekonać, dlaczego tak jest należy stwierdzić, czy depresja rzeczywiście jest wynikiem niedoboru serotoniny. W tym celu należy najpierw zbadać jej poziom w organizmie - jednak nikt tego nie zleca, ani nie robi. Jeżeli jednak ktoś zdecyduje się zbadać jej poziom i okaże się, że jednak jest on prawidłowy, to przyczyn depresji należy szukać w innych sferach organizmu.

Leczenie depresji przy pomocy farmakogenomiki

Nowe badania nad genetyką i psychofarmakologią zwane farmakogenomiką mogą pomóc lekarzom w określeniu, który lek zadziała najlepiej w leczeniu depresji. Wprowadzenie tej metody do powszechnej opieki zdrowotnej pomogłoby wyeliminować obecnie stosowaną przez lekarzy psychiatrów metodę "prób i błędów", która polega na testowaniu działania różnych leków, trwającą tygodnie. Trafienie w odpowiedni lek za pierwszym razem poprawia jakość życia osób doświadczających wyniszczającej depresji, a takie leczenie może mieć kluczowe znaczenie dla tych, którzy doświadczają rozpaczy i myśli samobójczych - szczególnie gdy na efekty działania leku trzeba czekać kilka tygodni.

W tym celu, aby leczenie depresji było skuteczne, powinno być poprzedzone dokładną diagnostyką endokrynologiczną poziomu neuroprzekaźników: serotoniny, noradrenaliny oraz hormonów: witaminy D, testosteronu czy wreszcie głównego podejrzanego, czyli hormonu stresu - kortyzolu.

Nasz ośrodek współpracuje z laboratoriami diagnostycznymi wykonującymi takie badania neuroprzekaźników za dodatkową opłatą.

Leczenie depresji psychobiotykami

Psychobiotyki to organizmy żywe przyjmowane jak probiotyki, które pomagają w leczeniu chorób psychicznych w tym depresji. Udowodniono duże korzyści z przyjmowania Bifidobacterium Infantis, specyficznego probiotyku, który jest w stanie w sposób naturalny zwiększyć poziom serotoniny w organizmie. Niektóre psychobiotyki mają także działanie przeciwzapalne, co jest korzystne, ponieważ depresja i stres są pogarszane przez stan zapalny w organizmie.

W naszym ośrodku, podajemy pacjentom probiotyki zawierające Bifidobacterium Infantis w celu odbudowy mikroflory jelitowej.

Leczenie depresji przy pomocy farmakologii

Jeżeli przyczyną depresji jest niedobór serotoniny, to standardowe leczenie stosowane przez lekarzy psychiatrów polega na farmakoterapii, która obejmuje trzy klasy umiarkowanie skutecznych leków stosowanych w leczeniu depresji:

- trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TCA),

- inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO),

- inhibitory selektywnego powtórnego wychwytu serotoniny (SSRI).

Najskuteczniejsze leki na depresję

Najskuteczniejsze leki na depresję to m.in. leki trójpierścieniowe, które blokują wtórny wychwyt norepinefryny i w rezultacie dostępna jest większa jej ilość w mózgu. Średnio u 60 do 75 procent pogrążonych w depresji pacjentów, którym podawano te leki, obserwuje się poprawę stanu zdrowia. Ponadto podając pacjentom cierpiącym na depresją nawracającą leki trójpierścieniowe pomiędzy rzutami choroby, zmniejsza się u nich prawdopodobieństwo nawrotu.

Inhibitory MAO to również jedne z najskuteczniejszych leków na depresję i tak samo jak poprzednie zapobiegają rozpadowi norepinefryny, hamując działanie enzymu monoaminoksydazy. W przypadku gdy dostępna jest większa ilość norepinefryny, uważa się, że pacjent jest mniej depresyjny. Jednak inhibitory MAO są rzadziej przepisywane niż substancje trójpierścieniowe lub SSRI dlatego, że mogą one mieć bardzo groźne skutki uboczne. W połączeniu z dojrzewającym serem, czerwonym winem, piwem, małżami, narkotykami lub lekami na nadciśnienie mogą spowodować zgon. Jednak większość badań wykazuje, że inhibitory MAO są skuteczne w łagodzeniu objawów depresji i jeśli SSRI oraz leki trójpierścieniowe zawiodą.

Najskuteczniejsze leki na depresję i jednocześnie najnowsze generacyjnie to leki na bazie SSRI, takie jak fluoksetyna (prozac) oraz pokrewne jej sertalina (zoloft) i paroksetyna (paxil), są one dość szeroko stosowane zwłaszcza w przypadku mniej dotkliwych stanów depresyjnych. Leki z grupy SSRI (np. zoloft i paxil) selektywnie hamują powtórny wychwyt serotoniny, powodując złagodzenie objawów depresji u 60 do 70 procent chorych. W przypadku pacjentów, u których istnieje ryzyko nawrotów, nieprzerwane zażywanie fluoksetyny zmniejsza ich występowanie. W leczeniu silnej depresji u pacjentów stosujących SSRI obserwuje się mniejszą ospałość, suchość w ustach, mniejsze pocenie i mniejszą możliwość przedawkowania niż w przypadku leków trójpierścieniowych. SSRI jest jednak przyczyną mdłości, podenerwowania i bezsenności. Ponieważ profil efektów ubocznych w tej grupie leków jest mniej dokuczliwy, a także dlatego, że cieszą się one dobrą opinią, są one częściej przepisywane niż leki podnoszące poziom norepinefryny. Niemniej jednak szczegółowe badania wyników kuracji u wielu pacjentów ujawniły, że ich skuteczność jest niemal taka sama jak skuteczność leków trójpierścieniowych i inhibitorów MAO. Jednak mimo tych wszystkich zalet istnieje podejrzenie, że SSRI w niektórych przypadkach może paradoksalnie prowadzić do myśli i zachowań samobójczych.

W leczeniu depresji leki z SSRI nie są jedynymi nowymi, powszechnie używanymi środkami przeciwdepresyjnymi. Lekarze coraz częściej stosują substancje z heterogenicznej klasy środków znanych jako leki nietypowe (trazadon, serzone, effexor, wellbutrin), które warunkują dostępność zarówno serotoniny, jak i norepinefryny. Najczęściej z nich stosowany w USA - Wellbutrin (buproprion), wpływa również na dostępność dopaminy. Ma on działanie stymulujące i przeciwdepresyjne, jest więc skuteczny nie tylko w leczeniu depresji, ale i zespołu deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD). Wywołuje on jednak skutki uboczne m.in., ryzyko ataku padaczkowego u osób podatnych oraz wyraźnie pozbawia popędu płciowego. Tianeptyna jest kolejnym nietypowym lekiem przeciwdepresyjnym, który wykazał niezwykłą skuteczność kliniczną w leczeniu depresji opornej na leczenie tradycyjnymi SSRI. Ciekawym faktem na temat tianeptyny jest to, że jej skuteczność nie jest zgodna z hipotezą depresji, ponieważ tianeptyna może faktycznie obniżać poziomy serotoniny.

Leczenie depresji w naszym ośrodku zawiera m.in. powyżej opisaną farmakoterapię przy pomocy najskuteczniejszych leków na depresję.

Nie należy jednak zapominać, że funkcjonuje powszechne przekonanie, że depresja jest schorzeniem biochemicznym, które można zwalczyć wyłącznie za pomocą leków antydepresyjnych. Depresja jest chorobą polietiologiczna, a więc i psychosomatyczną, czyli za jej występowanie mogą odpowiadać stany psychiczne, które nie leczą się samymi tylko lekami, a wymagają psychoterapii.

Leczenie depresji w naszym ośrodku

Nasz ośrodek leczenia depresji skupia się na ujęciu człowieka holistycznie (całościowo). Biorąc pod uwagę najnowocześniejsze doniesienia naukowe, korzystamy z diagnostyki endokrynologicznej organizmu, konsultacji psychiatrycznych i wsparcia farmakologicznego oraz psychoterapii (poznawczej oraz interpersonalnej), celem osiągnięcia maksymalnej skuteczności leczenia.

Metody stosowane w naszym ośrodku leczenia depresji:

Badania analityczne

Już od dłuższego czasu wiadomo, że zachwianie równowagi hormonalnej w sposób bezpośredni odbija się zarówno na ilości energii na co dzień, jak i procesach odczuwania i regulowania emocji. Niestety, niejednokrotnie pomija się etap analizy wyników badań krwi i natychmiastowo przechodzi do ordynowania leków, co często kończy się działaniem na oślep. Zaburzenia hormonalne mogą nie tylko wpływać na rozwój problemów psychicznych lub ich nasilenie, ale także imitować pewne dolegliwości charakterystyczne przede wszystkim dla chorób afektywnych tj. depresji.

W celu jak najdokładniejszego określenia przyczyny problemu wykonujemy badania skupiające się na:

- Osi podwzgórze – przysadka – tarczyca, a w szczególności tarczycy – poziom TSH, T3 i T4 wpływa na zmianę aktywności receptorów serotoninowych, na które zwraca się szczególną uwagę podczas leczenia depresji. Nie pozostaje obojętny także dla działania szlaku noradrenergicznego. Z tego względu, informacje obejmujące zarówno aktualny stan tarczycy, jak i ewentualne leczenie niedoczynności bądź nadczynności tarczycy w przeszłości, będą miały wpływ na dalsze postępowanie. Co ciekawe, badania wskazały, że leczenie depresji połączone z działaniami ukierunkowanymi na tarczycę może przynosić lepsze efekty niż stosowanie klasycznej farmakoterapii bez jej wzbogacania.

- Osi nadnercza – przysadka – podwzgórze – tu punktem szczególnej uwagi jest kortyzol będący charakterystyczną odpowiedzią na silny, przeciągający się stres. Udowodniono w badaniach, że długotrwałe życie w stresie powodującym podwyższony poziom kortyzolu powoduje spadek wydolności organizmu oraz problemy w życiu codziennym związane zarówno ze sferą psychiczną, jak i fizyczną, czyli w efekcie depresję.

- A także innych gruczołach wewnątrzwydzielniczych i hormonach regulujących pracę całego ciała np. witaminy D, prolaktyny, testosteronu itd.

Współpraca lekarza psychiatry i endokrynologa

Wciąż niedoceniana i rzadko spotykana współpraca endokrynologa z psychiatrą może okazać się kluczowa dla doboru odpowiedniej formy leczenia. Początkowa analiza zebranych badań krwi skupia się na odróżnieniu zaburzeń psychicznych od problemów stricte endokrynologicznych. W późniejszych etapach psychiatra działający razem z endokrynologiem ma szansę na dobór odpowiedniej farmakoterapii dobranej do potrzeb pacjenta np. u osób borykających się z problemami z tarczycą, u których wspomagająco stosuje się środki z tyroksyną.

Dieta w ośrodku leczenia depresji

Już od dłuższego czasu mikroflora jelitowa jest jednym z głównych punktów badań naukowych odnośnie występowania depresji. Jelita przez wiele lat uznawane były jedynie za miejsce wchłaniania składników odżywczych, którego stan nie ma większego wpływu na pozostałe aspekty funkcjonowania organizmu. Tymczasem okazało się, że mikroflora jelit odgrywa bardzo istotną rolę z punktu widzenia działania układu odpornościowego - to jednak nie wszystko. Kolejne eksperymenty doprowadziły naukowców do powiązania stanu jelit ze stanami depresyjnymi. Nauka zwana psychoneuroimmunologią kazała zwrócić uwagę na zaniedbania żywieniowe i tryb życia, które bezpośrednio wyniszczają mikroflorę jelit. Każda z osób przebywających w ośrodku w ramach leczenia depresji otrzymuje oprócz smacznych posiłków bogatych w witaminy i mikroelementy, korzystne dla funkcjonowania jelit probiotyki, które szybko i skutecznie są w stanie zniwelować skutki stresu, używek i szybkiego jedzenia zawierającego nikłe ilości witamin i minerałów. Dobry stan jelit ma tak duże znaczenie z uwagi na fakt, że aż 90 % serotoniny produkowanej z udziałem tryptofanu pochodzi właśnie z tej części układu pokarmowego. Jest to znaczna ilość neuroprzekaźnika, którego brak powoduje m.in. stany depresyjne.

Ruch w ośrodku leczenia depresji

W ciągłym biegu ludzie zdają się zapominać, że aktywność fizyczna przynosi pożytek nie tylko dla ciała, ale i dla ducha. Umiarkowany wysiłek fizyczny stymuluje produkcję endorfin, serotoniny i dopaminy, czyli hormonów szczęścia, a joga działa rozluźniająco i pomaga rozładować napięcie wewnętrzne. Pacjenci przebywający w naszym ośrodku mają szansę skorzystać z zorganizowanych zajęć rekreacyjnych, aktywnych (sport) oraz biernych (joga), na które wreszcie mają czas. Przebywanie w grupie oraz wspólna rozrywka korzystnie wpływają zarówno na samopoczucie, jak i rozbudowę poszczególnych relacji. Warto zaznaczyć, że prowadzone zajęcia mają luźny charakter i przebiegają w przyjemnej, przyjacielskiej atmosferze.

Skuteczne leczenie depresji

Wykorzystywanie zróżnicowanych metod leczenia depresji pozwala nam na kompleksowe podejście do problematyki zaburzeń psychicznych. Dobrze zarządzane metody leczenia, zaplanowany i zorganizowany czas pacjentów, ciekawe zajęcia oraz indywidualne podejście są kluczem do szybkiego powrotu do zdrowia oraz utrzymania przyjemnej atmosfery w otoczonym zielenią zaciszu ośrodka.

Jak wyleczyć depresję?

Aby wyleczyć depresję należy zastosować wszystkie powyższe metody celem zwiększenia prawdopodobieństwa trafienia w jej przyczynę. Depresja jest uleczalna, jednak to od Ciebie zależy, czy dasz sobie szansę i odwiedzisz specjalistów, którzy wdrożą odpowiednie dla Ciebie leczenie. U aż 80 do 90 procent osób w głębokiej depresji można znacznie złagodzić objawy, stosując krótką terapię farmakologiczną lub psychologiczną, jednak, aby to zrobić należy odwiedzić specjalistę i rozpocząć leczenie.

Na zakończenie można dodać, że u kilku procent osób chorych na depresję, prawdopodobieństwo nawrotu po odstawieniu leku lub zakończeniu psychoterapii jest bardzo wysokie. W takim przypadku ostatnią możliwością jaką należy zastosować są elektrowstrząsy. Jednak należy pamiętać, że z tej metody korzysta się tylko w ostateczności, gdy już wszystkie mniej inwazyjne metody zawiodą.

Jeżeli wszystkie powyższe metody leczenia zawiodą, istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba jest niedodiagnozowana lub została źle zdiagnozowana. Powodem może być pomylenie objawów depresji z objawami zespołu chronicznego zmęczenia. Objawy obydwu zaburzeń są bardzo podobne, jednak leczenie jest już inne - innymi słowy - było leczone nie to co powinno być leczone, w wyniku tego występuje brak poprawy stanu pacjenta. Więcej o zespole lub syndromie chronicznego zmęczenia i jego leczeniu można przeczytać w artykułach.

Ostatnią niedodiagnozowaną przyczyną nieskutecznego leczenia depresji mogą być zaburzenia lub choroby jelit np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita WZJ, przerost grzyba Candida Albicans (tzw. drożdzaki) itp. Mówi się, że jelita człowieka to "drugi" mózg, to w nich następuje wchłanianie do organizmu z pożywienia witamin i mikroelementów (m. in. 80% tryptofanu, z którego powstaje serotonina). Jeżeli jelita są chore, to choruje cały organizm, a objawy mogą przypominać depresję albo chroniczne zmęczenie. Aby jelita dokładnie zdiagnozować należy udać się na konsultację do gastroenterologa, a w celu diagnostyki wykonać kolonoskopię oraz posiew mykologiczny kału na obecność grzybów. Jeżeli leczenie gastroenterologiczne okaże się nieskuteczne to w ostateczności zaleca się przeszczep mikroflory jelitowej.

Leczenie nerwicy

Ogólnie leczenie nerwicy w naszym ośrodku polega na połączeniu terapii nerwicy z farmakoterapią. W przypadku terapii nerwicy lękowej (uogólnionych zaburzeń lękowych) najlepsze jest stosowanie środków przeciwlękowych oraz technik psychoterapii poznawczo-behawioralnych. Działanie leków jest jednoznacznie skuteczne, ale może być groźne. Przykładowo środki przeciwlękowe takie jak benzodiazepiny (Afobam, Xanax itp.), co prawda powodują wyraźne złagodzenie objawów lęku, dopóki są zażywane, jednak powodują uzależnienie oraz osłabienie pamięci i depresję, a więc nasi lekarze ich nie przepisują.

Farmakoterapia nerwicy

Niestety stosowanie benzodiazepin w leczeniu nerwicy lękowej jest wśród lekarzy podstawą, dlatego zgłasza się do nas wielu pacjentów na terapię nerwic, którzy są od benzodiazepin uzależnieni, a więc musimy im je odstawiać, a w ich miejsce stosujemy inne nieuzależniające leki. Benzodiazepiny zwiększają wydzielanie neuroprzekaźnika GABA w mózgu, który między innymi hamuje lęk. Jeśli pacjenci mają za mało receptorów GABA lub z innych powodów nieodpowiednio przetwarzają tę substancję, to współpracujący z naszym ośrodkiem lekarze przepisują naszym pacjentom innej klasy środki farmakologiczne bazujące na neuroprzekaźniku GABA. Nasze doświadczenia wykazały też, że środki przeciwdepresyjne (trójpierścieniowe, inhibitory MAO i SSRI) mogą być prawie tak samo skuteczne jak benzodiazepiny, ale bez ich negatywnych obciążeń dla organizmu pacjentów, ponieważ nie uzależniają, wpływają natomiast pozytywnie na system dopaminowy, norepinefrynowy i serotoninowy wykazując działanie hamujące lęk.

Podsumowując leczenie uzależnień, depresji i/lub nerwicy każdemu przynosi ulgę, wystarczy przyjechać do naszego ośrodka i je rozpocząć.