Cennik

Prywatny ośrodek terapii uzależnień i depresji prowadzi leczenie alkoholizmu, narkomanii, dopalaczy, lekomanii oraz uzależnienia od hazardu, seksu

Terapia uzależnień odbywa się na zasadzie grupy otwartej, czyli osoba może dołączyć do programu w dowolnym momencie. Program terapii realizowany jest cyklicznie (codziennie opracowywany jest inny temat związany z uzależnieniem), więc przez okres 28 dni osoba przepracowuje wszystkie tematy (dnia 29-go realizowany jest ten sam temat co dnia 1-go).

Przyjmujemy osoby z podwójną diagnozą, jest to jednoczesne występowanie uzależnienia oraz:

- depresji (endogennej, egzogennej, sezonowej, lękowej)

- nerwic (zaburzeń lękowych, depresyjno-lękowych, fobii społecznej)

- ChAD (choroby afektywnej dwubiegunowej)

- PTSD (zespołu stresu pourazowego)

- OCD (zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych)

Leczenie depresji, nerwicy, ChAD, PTSD.

Leczenie depresji, nerwicy, CHAD, PTSD tj. zaburzeń nastroju i nerwicowych odbywa się na zasadzie grupy zamkniętej, czyli aby terapia mogła się rozpocząć musi się uzbierać grupa minimum 5 chętnych osób. W tym celu przyjmujemy zapisy osób chętnych do grupy terapeutycznej. Terapia depresji, nerwic w naszym ośrodku odbywa się z reguły w miesiącach wiosennych oraz jesiennych.

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień i depresji cennik:

Poradnia indywidualna / Terapia online (przez Skype) - 1 sesja (50-60 min.) 100 zł
Terapia ambulatoryjna (dzienna, dochodząca, bez zakwaterowania) - 22 dni
obejmuje terapię grupową, indywidualną, dla chętnych 1 obiad 15 zł 2.500 zł
Terapia stacjonarna (zamknięta, z zakwaterowaniem) - 28 dni
obejmuje terapię grupową, indywidualną, zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę, media)
pok. 1 os. (łazienka, TV, Wi-Fi) 6.700 zł
pok. 2 os. (łazienka, TV, Wi-Fi) 5.700 zł
pok. 3 os. (łazienki w korytarzu, TV, Wi-Fi) 4.700 zł
Dodatkowy pobyt 1 dzień
(Zakwaterowanie, wyżywienie, opieka, media)
pok. 1 os. (łazienka, TV, Wi-Fi) 250 zł
pok. 2 os. (łazienka, TV, Wi-Fi) 200 zł
pok. 3 os. (łazienki w korytarzu, TV, Wi-Fi) 170 zł
Detoks - Odtrucie alkoholowe, narkotykowe

obejmuje zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym z łazienką, TV, Wi-Fi, wyżywienie, leki, opiekę podstawową - 1 doba (rozpoczęta)

RABAT 200 zł dla osób podejmujących terapię po detoksie - 1 doba

600 zł

400 zł

Badanie lekarskie (konsultacja, zwolnienie L-4, koszt zewn. paragon wystawia lekarz) 150 zł
Uzupełnienie niedoborów elektrolitowych (kroplówka) na życzenie klienta 1 sztuka (koszt zewnętrzny paragon wystawia pielęgniarka) 150 zł
Analityka (morfologia, mocz) 100-150 zł
Opieka rozszerzona (dodatkowy opiekun) na życzenie klienta (cena za godzinę) 15 zł

Leki podczas pobytu na terapii płatne indywidualnie

Płatność w 4 ratach po 25% całości płatne co tydzień lub przez MediRaty na 12 miesięcznych rat

Osobom pracującym i ubezpieczonym w UE, przysługuje zwrot kosztów leczenia w Polsce

Wystawiamy dokumenty uprawniające do zwrotu kosztów poniesionych na leczenie uzależnień/ depresji/ nerwic itp. w Polsce (Więcej w temacie poniżej).

Oferujemy transport do ośrodka dla osób przylatujących z zagranicy na lotniska w Balicach (Kraków) lub Jasionka (Rzeszów). Oczywiście można też przyjechać własnym samochodem.

Zwrot kosztów leczenia w Polsce dla osób ubezpieczonych w UE

Osoby posiadające ubezpieczenie w krajach UE mają prawo do zwrotu całości kosztów poniesionych na leczenie uzależnienia w Polsce. W tym celu należy przejść 2 kroki:

1. Aby uzyskać zwrot kosztów poniesionych za leczenie za granica danego kraju, najpierw należy postarać się w kasie ubezpieczenia zdrowotnego o zgodę na leczenie w innym kraju UE lub zgłosić taki zamiar (w zalezności od przepisów obowiązujących w danym kraju). Prośbę tą motywuje się tym, iż terapia w języku ojczystym jest bardziej skuteczna niż w j. obcym oraz należy się powołać na przysługujące prawo. Jeżeli urzędnik odmawia, ponieważ nie zna prawa, to można wydrukować poniżej zamieszczone informacje i mu je przedstawić. Należy jednak pamiętać, że jesto to prawo narzucone odgórnie przez Unię Europejską, z jakiego każdy ma prawo skorzystać. NIestety urzędnicy w poszczególnych krajach nie wiedzą o tym, ponieważ niewielu obywateli z niego korzysta. Poniżej zamieszczamy informacje:

- w. j. angielskim

http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/docs/cbhc_leafletet_en.pdf

www.europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-healthcare/index_en.htm

- w. j. niemieckim

https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/cross_border_care/docs/cbhc_leafletet_de.pdf

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-healthcare/index_de.htm

- informacje w innych językach (m.in. polskim) można uzyskać klikając w plik z końcówką .htm na górnej listwie po prawej stronie od znaku flagi UE

2. Po uzyskaniu zgody lub poinformowaniu ubezpieczyciela (w zależności od przepisów danego kraju) osoba udaje się na leczenie do dowolnego ośrodka. Z reguły za leczenie płaci się z własnych środków, a kwota za leczenie jest zwracana po powrocie na podstawie faktury, zaświadczenia o pobycie i karty wypisu, które to nasz ośrodek wystawia w j. angielskim lub niemieckim. W razie potrzeby uzyskania dokumentów w innych językach, pośredniczymy w zorganizowaniu tłumaczenia w biurze tłumaczy przysięgłych w Tarnowie.

W przypadku odwrotnej sytuacji, tj. gdy osoba najpierw przyjeżdża na leczenia, a dopiero po jego zakónczeniu lub w jego trakcie informuje ubezpieczyciela o tym fakcie, zwrot również przysługuje z racji takiego prawa.