Depresja

w Blog

Depresja została zaliczona w ICD-10 do grupy zaburzeń nastroju (afektywnych) i rozróżnia się ją pod względem częstotliwości występowania tj. jednorazowego epizodu lub zaburzeń nawracających. Depresja jednorazowa określona jako Epizod depresyjny jest oznaczona kodem F32 i zalicza się do niej reakcja depresyjna, depresja psychogenna lub depresja reaktywna. Depresja chroniczna występuje w formie Zaburzeń depresyjnych nawracających F33 tak samo jak powyższa tj. pod postacią nawracających epizodów reakcji depresyjnej, depresji psychogennej lub reaktywnej. Innymi odmianami depresji w lżejszych formach jest Cyklotymia F34.0 w postaci wahań nastroju lub Dystymia F34.1 zwana też Nerwicą depresyjną lub odwrotnie - Depresją nerwicową albo Depresją lękową. 

Czytaj więcej

Uzależnienia

w Blog

Przewlekłe uzależnienie charakteryzujące się przymusem przyjmowania określonej substancji psychoaktywnej lub powtarzania zachowania, bez względu na konsekwencje nazywane jest potocznie nałogiem. Zaburzenia używania substancji i nałogowych zachowań zostały opisane w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako dwa odrębne zaburzenia: F11-F19 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (np. narkotyków, alkoholu, leków, nikotyny itp.) - zwane chemicznymi; lub F63.9 Zaburzenia nawyków i popędów (hazardu, seksu, gier hazardowych, komputerowych itp.) - zwane behawioralnymi. 

Czytaj więcej

Zespół stresu pourazowego (PTSD)

w Blog

Zespół Stresu Pourazowego - PTSD (ang. Post Traumatic Stress Disorder) - to zaburzenie opisane w ICD-10 pod symbolem F43 jako Reakcja na ciężki stres lub Zaburzenia adaptacyjne. Nie leczone może się z czasem może przerodzić się w trwałą zmianę osobowości F62. PTSD może powstać w wyniku przykrych zdarzeń życiowych, katastrofy, długo działającego stresu lub ciężkiej choroby. Zespół Stresu Pourazowego objawia się wyraźną, trwałą zmianą postrzegania siebie i/lub otoczenia w postaci sztywnych niedostosowawczych reakcji, nie występujących jednak przed traumatycznym wydarzeniem. Dezadaptacyjne reakcje na  ostry lub przewlekły stres, która uniemożliwia poradzenie sobie z nim oraz prowadzi do dodatkowych problemów w funkcjonowaniu społecznym.   

Czytaj więcej