Uzależnienie

w Blog

Uzależnienie to przewlekłe zaburzenie charakteryzujące się przymusem przyjmowania określonej substancji psychoaktywnej lub powtarzania zachowania, bez względu na konsekwencje. Uzależnienia zostały opisane w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako dwa odrębne zaburzenia: F11-F19 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (np. narkotyków, alkoholu, leków, nikotyny itp.) - zwane uzależnieniami chemicznymi; lub F63.9 Zaburzenia nawyków i popędów (hazardu, seksu, gier hazardowych, komputerowych itp.) - zwane uzależnieniami behawioralnymi. 

Czytaj więcej

Zespół stresu pourazowego (PTSD)

w Blog

Zespół Stresu Pourazowego - PTSD (ang. Post Traumatic Stress Disorder) - to zaburzenie opisane w ICD-10 pod symbolem F43 jako Reakcja na ciężki stres lub Zaburzenia adaptacyjne. Nie leczone może się z czasem może przerodzić się w trwałą zmianę osobowości F62. PTSD może powstać w wyniku przykrych zdarzeń życiowych, katastrofy, długo działającego stresu lub ciężkiej choroby. Zespół Stresu Pourazowego objawia się wyraźną, trwałą zmianą postrzegania siebie i/lub otoczenia w postaci sztywnych niedostosowawczych reakcji, nie występujących jednak przed traumatycznym wydarzeniem. Dezadaptacyjne reakcje na  ostry lub przewlekły stres, która uniemożliwia poradzenie sobie z nim oraz prowadzi do dodatkowych problemów w funkcjonowaniu społecznym.   

Czytaj więcej