Zespół stresu pourazowego (PTSD)

w Blog

Zespół Stresu Pourazowego - PTSD (ang. Post Traumatic Stress Disorder) - to zaburzenie opisane w ICD-10 pod symbolem F43 jako Reakcja na ciężki stres lub Zaburzenia adaptacyjne. Nie leczone może się z czasem może przerodzić się w trwałą zmianę osobowości F62. PTSD może powstać w wyniku przykrych zdarzeń życiowych, katastrofy, długo działającego stresu lub ciężkiej choroby. Zespół Stresu Pourazowego objawia się wyraźną, trwałą zmianą postrzegania siebie i/lub otoczenia w postaci sztywnych niedostosowawczych reakcji, nie występujących jednak przed traumatycznym wydarzeniem. Dezadaptacyjne reakcje na  ostry lub przewlekły stres, która uniemożliwia poradzenie sobie z nim oraz prowadzi do dodatkowych problemów w funkcjonowaniu społecznym.   

Czytaj więcej